Wednesday, October 6, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت بیست و ششم - مجامع عمومیقسمت بیست و ششم - مجامع عمومی

مجامع عمومی :
 • در مجامع عمومی مانند اتوبوس ، مترو و سالنهای انتظار ، در صورتی که کمبود جا برای نشستن وجود داشت ، آقایان باید جای خود را به خانم ها بدهند ، به طور کلی بدون توجه به خانم یا آقا بودن ، جوانها جای خود را به مسن ها می دهند.
 • در صورتی که آقا بخواهد جای خود را به خانمی بدهد ، حق تقدم با خانم مسن تر است .
 • هنگام ورود و خروج آقا یا خانم از هر دری (معمولاً فنردار، گردون، معمولی و...) باید پس از عبور خود در را نگه دارد تا نفر بعدی با در تصادم نکند.
 • احترام به خانم ها از قرون وسطی مورد توجه قرار گرفته و آقایان باید به کلیه خانم ها به خصوص خانمهای مسن ، در کلیه فعالیتهای اجتماعی کمک نمایند.
 • زمانی که رییس ، مدیر یا ما فوق ، زیر دست خود را با اسم کوچک خطاب می کند ، زیر دست نباید رییس را با اسم کوچک صدا کند.
 • هنگام حرکت در خیابان ، معولاً خانم ها باید سمت راست آقا حرکت کنند، ولی در حالت اضطراری (شیب زیاد، بریدگی، پرتگاه و...) که احتمال زمین خوردن خانم باشد، آقا باید از سمت راست خانم حرکت کند .
 • موقع سوار شدن اتوبوس یا تاکسی خانم زودتر سوار می شود و هنگام پیاده شدن آقا زودتر پایین میاد تا در صورت لزوم به او کمک کند.
 • وقتی خانم وآقایی وارد اتوبوس می شوند ، بهتر است قسمت داخل صندلی به خانم واگذار شود.
 • در صورت خواندن روزنامه یا مجله در اتوبوس یا تاکسی ، نباید مزاحمت برای دیگران ایجاد شود.
 • در موقع بارندگی وقتی آقا و خانم با چتر حرکت می کنند ، چتر باید توسط آقا حمل شود.ضمناً چتر باید طوری استفاده شود که برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند.
 • کمک به روشندلان ، کودکان ، مسن ها در هنگام عبور از عرض خیابان ها الزامی است.
 • برای دختر یا پسر جوان شایسته نیست که آقا یا خانم مسنی را به اسم کوچک صدا کند.
 • ریختن پوست میوه، کاغذ پاره ، پاکت سیگار، کاغذ شکلات و .... در خیابان یا جوی آب شایسته نمی باشد.
 • وقتی چند نفر با هم در پیاده رو یا کوچه در حال حرکتند ، نباید کنار هم قرار گیرند و سد معبر نمایند.
 • بعد از پرسیدن آدرس، ساعت و ... از دیگران، باید تشکر کرد.
 • زمانی که خانم و آقا در خیابان یا انظار عمومی حرکت می کنند ، نباید دست یکدیگر را بگیرند ولی در موارد زیر خانم بازوی آقا را می گیرد:
- یخبندان شدید ( برای جلوگیری از لیز خوردن)
- مناطق پر جمعیت
- وجود موانع در مسیر راه
 • اگر با کسی ملاقات داشته باشید ، باید سر وقت آنجا باشید.در صورتی که با خانمی قرار دارید ، باید چند دقیقه قبل از موعد قرار آنجا باشید.
 • از بلند کردن صدای تلویزیون ، رادیوو... به خصوص در آخر شب خودداری نمایید.
 • اگر همسایه جدیدی به محله یا آپارتمان مسکونی شما وارد شد ، حتی الامکان با چند شاخه گل به دیدنش بروید و اطلاعات لازم درباره محله خود را به او بدهید.
 • در مجامع عمومی هنگام صحبت کردن از شخص ثالثی نباید با انگشت به او اشاره کرد.
 • در صورتی که خانمی آشنا دارای چمدان یا بسته است، آقا باید در حمل آن کمک کند، ولی در حمل کیف دستی و دستکش به خانم کمک نمی کند.
 • زمانی که در اتوبوس یا مترو ، آقا جایش را به خانمی می دهد، نباید با او وارد صحبت شود ، بلکه باید از آن محل دور شود.
 • هنگامی که می خواهید با اتومبیلی حرکت کنید، آقا آخرین کسی است که سوار می شود ، و بعد از رسیدن به مقصد باید اولین کسی باشد که پیاده می شود.
 • هنگام توقف اتومبیل ، آقا باید در را برای خانم باز کند ، حتی اگر خانم رانندگی کند.
 • هنگامی که شخصی با رییس یا مافوق خود صحبت می کند ، باید سمت چپ او قرار گیرد.
 • زمانی که می خواهید به مافوق خود جواب مثبت یا منفی دهید ، نباید از بله و خیر استفاده کرد. بلکه باید بگویید: بله آقا- بله خانمخیر آقا خیر خانم.
برگرفته از: کتاب آداب معاشرت | نوشتۀ جناب آقای منصور احمدی