Sunday, December 19, 2010

Mashhad Khorshid Park پارک کوهستانی خورشیدMashhad Khorshid Park
  پارک کوهستانی خورشید

پارک خورشید مشهداین پارک در انتهای خیابان هاشمیه مشهد واقع شده است

 همانگونه که در عکس هم ملاحظه می کنید این پارک و پارک های موجود کفاف جمعیت چند میلیونی و زواری مشهد را نمی دهد و لازم است هرچه زودتر برای ساخت و توسعه پارک کمربندی مشهد اقدام گردد


از فعالیت های جنبی و خوب در این پارک پرواز بادبادکها توسط کودکان است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است
البته این پارک در حال تکمیل شدن است و امیدواریم هر چه زودتر این گاوداری که در مجاورت پارک است و هوای آن را به شدت آلوده می سازد با جلب رضایت قانونی مالکین ، به  پارک بپیوندد و به فضایی سبز و دلنشین تبدیل گردد


لازم به تذکر و یاد آوری است که باید مدیران کارآمدی برای اداره این پارک ها در نظر گرفت. زیرا در همین پارک خورشید بسیاری از درختان در اثر کم توجهی یا خشک شدند و یا سوختند از جمله خزانه ی این پارک به علت بی مبالاتی آتش گرفت. برخی پیمانکارن هم بنا یا دیوار هایی ساختند که خیلی ایمن نبودند و طبق آنچه که یکی از دست اندرکاران می گفت ، یک دیوار به گونه ای ساخته شد که چند بار خراب شد و این هزینه های اضافی را از جیب شهروندان داده می شود
 قبل از اینکه این طبیعت زیبا بدست نا آگاهان از بین برود آگاهانه آنرا نجات دهیم