Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت شانزدهم : غذاقسمت شانزدهم : غذا
 • لقمه باید به طرف دهان هدایت شود، نه دهان به طرف لقمه.
 • هنگام غذا خوردن نباید روی میز ناهار خوری خم شد.
 • در مهمانی های رسمی سعی می شود گوشت گوساله ، مرغ ، بو قلمون، ماهی و... بدون استخوان سرو شود؛ در صورتی که غذا استخوان داشت تلاش در جدا کردن گوشت از استخوان صحیح نیست و باید فقط از گوشت بدون استخوان استفاده شود.
 • لقمه باید به اندازه دهان برداشته شود تا مستقیماً وارد دهان شود و نیازی به گاز زدن نباشد.
 • لقمه ای که در دهان قرار می گیرد اگرمطابق میل نبود باید خورده شود و خارج کردن آن از دهان جایز نیست.
 • در صورتی که لقمه داغ بود نباید آن را از دهان خارج کرد؛ در این حالت می توان یک جرعه آب نوشید.
 • هنگام غذا خوردن باید دهان بسته باشد. ملچ ملچ کردن و یا با دهان پر صحبت کردن شایسته نیست.
 • انگشتها را نباید لیسید بلکه باید با دستمال تمیز کرد.
 • حق تقدم سِرو غذا با خانمی است که دورترین مهمان به میزبان است و بعد سایر مهمانان ، میزبان آخرین نفری است که سِرو می شود.
 • اگر غذا با دیس سِرو شود ابتدا باید آقا دیس را جلوی خانم سمت راست خود گرفته تا غذا بردارد.
 • اگر غذایی سِرو شد و دوست نداشتید به خاطر زحمات میزبان حتماً کمی بردارید.
 • از خلال دندان هیچ وقت در حضور دیگران استفاده نمی شود، سعی کنید از زبانتان برای تمیز کردن دندان ها و دهان استفاده کنید.
 • در مهمانی های نیمه رسمی معمولاً سس برای بوقلمون و گوشت بره کنار آن گذاشته می شود ولی سس سایر غذاها روی آن ریخته می شود.
 • برای برداشتن کره با چاقو باید دقت شود ذرات غذا به آن نچسبیده باشد که کره را کثیف کند.
 • هنگام خوردن چای یا قهوه ، قاشق پس از به هم زدن سمت راست نعلبکی قرار می گیرد و هیچ وقت قاشق روی میز گذاشته نمی شود.
 • مربا یا ژله در بشقاب کره و با کره سرو می شوند و هیچوقت مربا یا ژله به تنهایی روی نان گذاشته نمی شود.
 • در هیچ یک از مهمانی ها بشقاب غذا را با نان تمیز نمی کنند ولی در مهمانی های خصوصی می توان نان را با چنگال به ته بشقاب کشید.
 • در مهمانی های نیمه رسمی ممکن است به عنوان مزه غذا ، دانه های زیتون ، تکه های هویج ، تربچه، ساقه های خرد شده کرفس و ... سرو شود و آنها را معمولاً با دست می خورند و از کارد و چنگال و قاشق استفاده نمی کنند. ضمناً هسته دانه زیتون با دست از دهان گرفته می شود.
 • در مهمانی های رسمی و نیمه رسمی هیچ قسمتی از مرغ با دست خورده نمی شود.
 • هیچوقت آب به مهمانان تعارف نمی شود.
 • هنگام نشستن سر میز غذا ، به میز تکیه نمی دهند و مستقیم می نشینند. دستها هنگام غذا خوردن روی میز و در غیر این صورت پایین قرار می گیرند.
 • دهان موقع غذا خوردن باید بسته باشد و با دهان پر صحبت نمی کنند.
 • با مهمانی که غذا در دهان دارد صحبت نمی کنند.
 • نباید لقمه بزرگ در دهان گذاشت.
 • با دهان پر نباید نوشیدنی نوشید.
 • غذاهای دریایی با توجه به انواع مختلف آن می توان با چنگال و یا با دست خورده شود.
 • برای سرو چای یا قهوه ممکن است فنجان خالی را جلوی مهمان گذاشته سپس اقدام به ریختن چای یا قهوه نمودو یا فنجان پر شده را جلوی مهمانان می گذارند.
 • هنگام غذا خوردن باید از موسیقی ملایم ( معمولاً موسیقی بدون آواز) استفاده کرد.
سوپ :
 • سوپ یکی از غذاهای اولیه انسان است.
 • سوپ در فنجان ، بشقاب و یا سوپخوری سرو می شود. اگر خیلی رقیق باشد در فنجان سرو می شود. شما می توانید آنرا مانند چای بدون قاشق یا با قاشق میل نمایند. سوپ ممکن است قبل از رفتن سر میز غذا سرو شود.
 • سوپ های معمولی با قاشق خورده می شوند، به طوری که قاشق از سمت خود شخص به طرف مرکز ظرف سوپ آهسته حرکت کرده و پر می شود. هنگام خوردن سوپ نباید تمام قاشق در دهان برده شود بلکه سوپ از پهلوی قاشق وارد دهان می شود.
 • هنگام خوردن سوپ و یا به هم زدن آن با قاشق نباید تولید صدا کرد.
 • بعد از خوردن سوپ ، قاشق باید در بشقاب زیر سوپ قرار گیرد به طوری که دسته آن سمت راست و گودی قاشق به طرف بالا باشد.
 • سوپ و غذا رادر صورت داغ بودن فوت نمی کنند.
 • در صورتی که ظرف سوپ گود و سطح سوپ پایین باشد می توان با دست چپ ظرف سوپ را کج کرد به طوری که شیب آن دور از شما (به طرف مخالف) باشد و با قاشق میل نمود.
 • اگر همراه سوپ بیسکویت سرو شود نباید آن را خرد کرده و روی سوپ ریخت بلکه باید جداگانه خورد.
نوشیدنی :
 • قبل از خوردن نوشیدنی باید دهان را با دستمال تمیز کرد تا ذرات غذا در لبه لیوان باقی نماند.
 • نوشیدنی را نباید یک جرعه سر کشید بلکه باید به دفعات نوشید.
 • خوردن نوشیدنی باید بی صدا باشد.
 • برای برداشتن لیوان آب خوری و یا هر نوشیدنی دیگر باید از شست و دو انگشت دست راست استفاده کرد و نباید از تمام انگشتان و کف دست استفاده کرد.

نان :
 • نان به هر شکل و نوع را باید با انگشتان دست به قطعات دلخواه تقسیم نمود.
 • نان را نباید در دست نگه داشت و روی آن کره مالید ، بلکه باید آن را در بشقاب قرار داد. به تمام نان کره مالیده نمی شود ، فقط به آن تکه ای کره می مالیم که برای خوردن انتخاب کردیم.
 • برای مالیدن کره روی نان، نان تُست ، بیسکویت ، کیک و بلال باید از چاقو استفاده کرد، اما برای سبزیجات و سایر غذاها از چنگال استفاده می شود.
 • بلال پخته فقط در مهمانی های غیر رسمی سرو میشو دوهنگام مالیدن کره روی آن با چاقو ، آن قسمتی که می خواهید بخورید کره مالیده میشود و به تمام بلال کره نمی مالند، زیرا ممکن است کره چکه کند.


سالاد :
 • اگر سالاد به عنوان یک پرس غذا سرو می شود جلوی هر مهمان گذاشته شده و بعد از اتمام ، ظرف سالاد برده می شود.
 • اگر سالاد با غذا سرو می شود، ظرف سالاد هر کس در سمت چپ جلوی بشقاب گذاشته میشود.
 • سالاد همیشه با چنگال خورده میشود، مگر سالاد کاهو که کاهوی آن خرد نشده باشد، در این صورت با چنگال و چاقو به قطعات کوچک تقسیم و با چنگال خورده میشود.

سیب زمینی:
 • در مهمانی های رسمی و نیمه رسمی سیب زمینی در فویل پخته شده و همانطور سرو می شود. برای خوردن آن شکافی در بالای سیب زمینی داده با کره یا سس به طوری که سیب زمینی در دست چپ و چنگال در دست راست می باشد میل می شود.
 • در صورتی که سیب زمینی بدون فویل باشد، با پوست سرومیشود، در این صورت آن را با چاقو به قطعات کوچک تقسیم کرده و معمولاً با پوست می خورند.
 • سیب زمینی را هیچوقت برای خوردن له نمی کنند.
 • سیب زمینی سرخ شده را با چنگال به قطعات کوچک تقسیم کرده و خورده، نباید آن را گاز زد.

دسر :
1- میوه:
 • اروپایی ها میوه را پوست کنده و در قطعات کوچک با کارد و چنگال می خورند.
 • آمریکایی ها بعضی از میوه ها را پوست نمی کنند، بلکه چهار قسمت کرده و با دست یا کارد و چنگال می خورند. در مهمانی های رسمی فقط از چنگال استفاده می کنند.
 • میوه هایی را که هسته کوچک دارند نباید برای خوردن نصف کرد، در صورت لزوم هسته آن ها را با انگشت و یا چنگال از دهان گرفته می شود.
 • پرتقال و گریپ فروت به صورت نیمه سرو می شوند و با قاشق خورده می شوند و هرگز آن ها را نمی فشارند.
 • میوه های خشک با دست خورده میشوند و در صورت لزوم با کارد و چنگال به قطعات کوچک تقسیم می شوند.
2- کیک و بستنی و...
 • بستنی به تنهایی با قاشق خورده میشود.