Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت هفتم : گُل
قسمت هفتم : گُل

گُل قدمتی بیش از انسان دارد ، به طوری که هزار ها سال به عنوان سمبل عشق و زیبایی به بشر خدمت کرده است.
هر کشوری آداب و روش خاصی برای هدیه کردن گُل دارد. در ایران گُل ها با زیبایی خاصی تزیین و تقدیم می شوند.
  • معمولاً هنگام هدیه دادن گُل ، تعداد شاخه های گُل باید فرد باشد ، زیرا در این صورت آرایش آنها زیبا تر خواهد بود. در صورت زیاد بودن گُل ها ، تعداد آن ها مطرح نمی باشد.
  • به عقیده بعضی ها مهم است که تعداد شاخه های گُل زیاد و یا به صورت سبد گُل بزرگ باشد ، ولی گُل در هر صورت و یا هر تعداد ارزش خاص خود را دارد ، حتی اگر یک شاخه باشد.
  • پس از دریافت گُل باید آن ها را در گلدان و در محل مناسبی روی میز قرار داد.
  • معمولاً در موارد زیر بردن گُل متداول است:
1.        مسافر تازه وارد
2.        جشن تولد
3.        نامزدی
4.        ازدواج
5.        بچه دار شدن
6.        خانه جدید
7.        مراسم عزاداری
8.        سالگرد ازدواج
9.        ترفیع
10.    افتتاحیه
11.    نمایشگاه ها و ...