Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : سمت نهم - نکات عمده در مهمانی هاقسمت نهم - نکات عمده در مهمانی ها
مهمانی ها معمولاً به مناسبتهای زیر ترتیب داده می شوند:
1.        عروسی
2.        سالگرد
3.        تولد
4.        شخصیتهای داخلی و خارجی
5.        ترفیع
6.        بازنشستگی
7.        تازه وارد
8.        فارغ التحصیلی
9.        مراسم خداحافظی
10.    ....

 • میزبان باید روز و ساعت مهمانی را طوری در نظر بگیرد که همه مهمانان بتوانند به راحتی در مهمانی شرکت کنند. ضمناً باید دعوت مهمان ها توسط شخص میزبان انجام شود.
 • در مهمانی باید سر وقت حاضر شدو در وضعیت های اضطراری می توان حداکثر تا 15 دقیقه تاخیر داشت.
 • در صورتی که مهمان بخواهد یکی از اقوام و دوستان خود را همراه بیاورد باید قبلاً از میزبان اجازه بگیرد.
 • زمانی که به خاطر شخصی به خصوص مهمانی برگزار میشود، شخص مورد نظر همراه میزبانان کنار در ورودی ایستاده و به مهمانان خوش آمد می گویند.
 • در مهمانی وقتی که مخاطب شما فقط یک خانم است نباید او را ترک کرد و تنها گذاشت ، بلکه باید منتظر شد تا مهمان دیگری به شما ملحق شود و یا خانم را به گروه دیگری از مهمانها هدایت کنید.


چه کسانی به مهمانی دعوت می شوند:
1.        افرادی که یکدیگر را تحمل کنند.
2.        اشخاصی که قبلاً با همدیگر درگیری نداشته باشند.
3.        هرگز از زن و شوهری که جدا شده اند دعوت نکنید.
4.        افرادی که از لحاظ عقیده مخالف یکدیگرند دعوت نمی شوند.

 • ·سالن مهمانی نباید نور زیاد داشته باشد که چشم را خیره کند، بهتر است از نورهای غیر مستقیم استفاده کرد، ضمناً می توان از شمع هایی استفاده نمود که کافی و جالب باشند.
 • ·حرارت اتاق مهمانی به خاطر جمعیت افزوده می شود، بهتر است حرارت اتاق را پس از مدتی کم کرد.

در مهمانی ها میزبان باید نکات زیر را رعایت کند:
1.        از غذاهای تهیه شده تعریف نکند.
2.        اصرار در خوردن غذا و نوشابه نکند.
3.        گیلاس های نوشابه را خیلی پر نکند.
4.        اشاره ای به قیمت برخی از اقلام غذا نکند.

 • ·قبل از غذا معمولاً انواع نوشیدنی ، آب میوه و تنقلات نمکی به عنوان اشتها آور سرو می شوند.
 • ·در مهمانی های رسمی معمولاً از خدمتکار مرد برای پذیرایی استفاده می شود.
 • ·برای تزیین میز ناهار خوری از گل هایی با شاخه کوتاه و گلدانهای کوچک استفاده کنید.
 • ·اگر در بین مهمانها پزشک وجود داشت از او برای درمان بیماری هایتان کمک و نسخه نخواهید.
 • ·در صورتی که میزبان وضع مالی مناسبی نداشته باشد ، مهمانها نباید از لباسهای گران قیمت و زینت آلات گرانبها استفاده کنند.
 • ·سر میز غذا از خمیازه کشیدن، خاراندن، یا شانه کردن سر باید خودداری کرد.
 • ·اگر جای شما ناراحت است ، صندلی را با بدن و پا به عقب نکشید، بلکه بلند شده و آن را جابجا کنید.