Monday, June 1, 2015

تئوري : بازي ، شادي ، آموزش ـ فایده و کاربردهای اوریگامی ـ اوریگامی چیست؟ Origami Parkتئوري : بازي ، شادي ، آموزش

با توجه به آنچه در يكي از طرح هاي اينجانب بنام پارك آموزش بيان گرديده است (كه مي توانيد آن را با كليك نمودن اینجا مشاهده نماييد و پس از مطالعه آن به اين صفحه برگرديد.) نگاه تفنني و شاد به جريان آموزش ،تاثير بسيار زيادي در نگرش دوستانه و مثبت نسبت به علوم و در نتيجه ايجاد آمادگي بيشتر براي تغيير رفتارهاي مطلوب آموزشی دارد
.


در اینجا بايد اشاره بیشتری به تئوري بازي، شادي، آموزش داشته باشيم. اين تئوري هیچ‌گونه تداخلي با متدهاي جديد آموزش كه بر مبناي فعالیت‌های گروهي با روش همياري است ندارد.

اين طرح می‌تواند تکمیل‌کننده آن نظریه‌ها باشد درنتیجه باعث افزايش عملكرد آن‌ها و ايجاد پيوند عاطفي بيشتر بين اعضاي گروه گردد. بديهي است كار طراحان دروس آموزش براي گنجاندن نوعي بازي در هر قسمت از محتوي آموزشي كه ارائه می‌شود، بسيار مشکل‌تر خواهد شد و درنتیجه براي حل این‌گونه مشکل‌ها، نياز بيشتري به همكاري متخصصان مختلف جهت تدوين این‌گونه دروس هست. اعضاي گروه مؤلف بايد تخصص‌های ویژه‌ای درزمینهٔ علوم مربوطه، هنر، بازی‌های آموزشي و موارد مورد لزوم دیگر داشته باشند.

اما چه چيزي در درون این‌گونه بازی‌های گروه‌های همياري آموزشي اتفاق می‌افتد كه می‌تواند آن را در جایگاه برتري قرار دهد؟

 نگاهي به يك نمونه عملي اين تفاوت را تاحدي آشكار می‌کند. اگر عنوان يك درس بنام تقارن را براي دانش آموزان دبستان يا راهنمايي د نظر بگيريم می‌توان در طرح در س مربوط به آن بازي و ساخت چند شكل ساده اوريگامي را گنجاند. اغلب اين شکل‌ها سرشار از استفاده بهينه برای درک عملی تقارن، هستند.


آنچه در فرآيند این‌گونه بازی‌ها رخ می‌دهد، عبارت‌اند از:


 1 ايجاد علاقه وافر به رقابت سازنده و درنتیجه فعاليت بيشتر.


 2ايجاد بیشینه تمركز در فرآيند بازي به خاطر اينكه این کار با خواست و علاقه قلبي خود بازيكن صورت انجام می‌شود.


   3ايجاد علاقه به دانش و آموزش به خاطر جنبه شادی‌بخش بودن آن‌ها.


   4بالا رفتن توانايي و مدت‌زمان فعاليت و تمركز به خاطر ايجاد روحيه شاد در گروه.


   5همياري بيشتر گروه با يكديگر به خاطر رقابت بين گروه‌ها براي كسب امتياز و پيروزي بيشتر دربازی‌ها. در اين مثال خاص ساختن مدل‌های باکیفیت و زيبايي بيشتر.


   6تغيير نگرش و نگاهي متفاوت به محیط‌های آموزشي.

اينكه ما از يك محيط آموزشي خاطره پادگان‌های نظامي يا زندان را داشته باشيم تا اينكه خاطره بازي و رقابت سازنده شاد، بسيار در نگرش و عملكرد ما مؤثر خواهد بود.


 7 در فرآيند بازي ايجاد رابطه‌های عاطفي سالم شكوفا می‌شود و بين اعضاي گروه رابطه‌های عاطفي و انساني قوي ايجاد می‌شود، این‌گونه روابط بنيان گزار اهداف انسان دوستانه در كاربرد محتويات آموزش و علمي خواهد گردید. در این صورت است كه تربیت‌شدگان اين مراكز از تخصص خود براي اهداف بشردوستانه استفاده خواهند نمود نه براي استثمار، كشتن و نابود نمودن انسان‌ها. براي اينكه جامعه و انسان‌های سالمي داشته باشيم بايد اين انسان‌ها از كودكي تمرين مهرورزي و كار گروهي شاد داشته باشند. تربیت‌شدگان این‌گونه آموزشگاه‌ها، هرگز آدم‌های پرخاشگري نخواهند شد.


 8 اين نوع آموزش همگام با بازي، نوعي روان‌درمانی است كه به ترميم آسیب‌های اجتماعي كمك می‌کند و به ايجاد روابط اجتماعي سالم منجر می‌گردد.


 9 چون در فرآيند بازي بیشینه تلاش، تمركز و فعاليت بكار گرفته می‌شود زمينه رشد و بروز خلاقیت‌ها نيز به وجود می‌آید.


 10 در حال حاضر بسياري از والدين دانش آموزان را به‌زور مدرسه می‌فرستند و دانش آموزان نيز زنگ تعطيلي مدرسه را بيشتر از هر جيز دوست دارند و چندان رغبتي به انجام فعالیت‌های آموزشي و تكاليف بیزارکننده آن نشان نمی‌دهند. ولي با تغيير فرآيندهاي آموزشي به‌گونه‌ای كه ذکر شد، كمتر پدر و مادري پيدا خواهد شد كه قادر باشد حتي يك روز فرزندش را قانع كند به مدرسه نرود، در مدرسه نيز، دانش آموزان به‌گونه‌ای مشغول فعالیت‌های آموزشي خواهند گرديد كه بسياري از آن‌ها زنگ تعطيلي را نشنيده می‌گیرند و هرروز صبح شاهد خواهيد بود كه دانش آموزان باعجله و اشتياق به مدرسه می‌روند. آري بايد شكست اين قفس را وبید با درايت تمام طرحي نو درانداخت.


 11 در تحقيقاتي كه دانشمندان آمريكايي روي جامعه ژاپن انجام دادند به اين نتيجه منتهي شد كه يكي از مهم‌ترین دلايل پیشرفته‌ای آن كشور بخصوص برتري علمي دانش آموزان آن‌ها نسبت به دانش آموزان ديگر كشورها، اين است كه آن‌ها فرايند یادگیری را با شادي و نشاط آمیخته‌اند. رده‌های آن‌ها به‌ظاهر پرسروصداتر از رده‌های ديگر كشورها است ولي عملاً به خاطر سرزنده و شاد بودن رده‌ها، بازدهي و تغير رفتار مطلوب آموزشي به‌صورت بارزي بيشتر از جاهاي ديگر است.


در اينكه اين مطالب می‌تواند دور از انتظار امروز ما باشد شكي نيست. ولي به همان اندازه و بلكه بيشتر، هم من و هم شما مطمئن هستيم كه اين كار شدني است.

از مشكلات بزرگ طراحان دیدگاه‌های نوين علمي و آموزشي اين است كه اين طراحان در آينده زندگي می‌کنند و درصورتی‌که بيشتر مردم ما درگذشته زندگي می‌کنند نه در حال. قبول دارم كه پيوند خوردن بين اين دو مشكل است ولي همان‌طور كه تاريخ نشان ماه دير يا زود مردم به ایده‌های چند سال قبل آن‌ها رسیده‌اند. بنابراين به ایده‌های كنوني آن‌ها هم در مهروموم‌های آتي خواهند رسيد، مهم این است كه ایده‌ای باشد وگرنه رشدي هم در كار نخواهد بود.


وقتي اولين باریکی از طرح‌های این‌جانب بنام آزمايش و آموزش ارائه شد، بسياري گفتند اين طرح غیرعملی است و در اينجا قابل‌اجرا نيست، ولي بعد از گذشت حدود يك سال و آشكار شدن ابعاد و نكات مثبت آن در آموزشگاه‌هایی كه اين طرح را اجرا نمودند، بسياري طرفدار و حامي اجراي هميشگي آن شدند.
.
هنگامی‌که طرح پارك آموزش ارائه‌شده اغلب آن را جدي نگرفتند، ولي در حال حاضر بسياري از انسان‌های خوش‌فکر، علاقه‌مند به اين طرح و اجراي آن می‌باشند. هميشه توده‌های فهيم مردم راه خود را به‌سوی درك و اجراي ایده‌های مفيد و سازنده هموار می‌کنند. همان‌طور كه ما ياد مردمان خوب گذشته را گرامي می‌داریم. همانطورهم آيندگان در پارک‌های آموزشي و دنياي نظریه‌های به عمل درآمده‌ی، بازي، شادي، آموزش زندگي خواهند كرد و از تمام كساني كه هرکدام به‌گونه‌ای در ايجاد آن فضاهاي انساني سهيم بوده‌اند به احترام ياد خواهند نمود.


یکی دیگر از تحقیق و مقاله‌های نگارنده که به انجام تئوری بازی، شادی، آموزش کمک شایانی می‌کند، مقاله‌ای بنام فایده و کاربردهای اوریگامی است که آن را هم می‌توانید با گوگل نمودن (سایت گوگل را بازنموده و در مکان جستجو بنویسید فایده و کاربردهای اوریگامی سپس روی جستجو کلیک بفرمایید) ناگفته نماند بسیاری از مقاله‌ای اینانت در رسانه‌ها و سایت‌های مختلف کپی گردیده است که در برخی از آن‌ها به نام نگارنده اشاره‌شده است و در برخی هم سرقت ادبی از آثار نگارنده انجام‌شده است.

بديهي است ما در آينده زندگي نخواهيم كرد ولي حس و دريافت آينده كار چندان مشكلي نيست. «بچه‌های ده‌ها و صدها سال ديگر درود، ما شمارا حس كرديم و به فكر آينده شما بوديم همان‌گونه كه شما اكنون ما را می‌فهمید. ما نشستن يك پرنده روي پرچين را جدي گرفتيم و به آن عشق ورزيديم شما هم عاشقانه زندگي كنيد.»


محسن موسوي زاده 09153093733   Mohsen Moossavi

ایده پرداز، طراح، پژوهشگر با بهترین آرزوها
  
Email :                                              mmoossavi[a]gmail[dot]com
Web   :   http://mashhadtour.blogspot.com
Web  شهروند          http://shahrvandan.blogspot.com
Web   :1 Origami                   http://iranorigami.blogspot.com
Web   :2 Origami                         http://origam.blogspot.com
Facebook :                     https://www.facebook.com/moossavi
Google +  :   https://plus.google.com/u/0/+MohsenMoossavi

 #Origami 
 #Mohsen_Moossavi
 #تئوریـبازیـشادیـآموزش
 #بازی
 #پارکـاوریگامی
 #پارک
 #Origami_park
  #park

اريگامي چيست؟

(اوري) به معني با انديشه تا دادن و( كامي) به معني كاغذ است.تركيب آنها با يكديگر كلمه اوريگامي را مي سازد. بنابراين اوريگامي هنر و انديشه ي تا دادن كاغذ (يا صفحاتي از جنس پلاستيك ، فلز و مواد ديگر) براي خلق شكل هاي مختلف ، مي باشد.اين شكل ها تعداد زيادي ازحيوانات ، پرندگان ، ماهي ها،وسايل بازي، وسايل دكوري، شكل هاي هندسي و اشكالي در ارتباط با گرافيك ، معماري ، صنعت و ... را شامل مي شوند.اريگامي طيف بسيار گسترده اي از كودكان پيش دبستاني تا اساتيد دانشگاه را در بر مي گيرد.تمام مردم مي توانند از آن لذت برده و با خلق طرحهاي جديد به تاريخ اوريگامي بپيوندند. اوريگامي مدرن، در چند ساله اخير(از سال 1950 ميلادي به بعد) با انتشار كتابهاي آقاي آکیرا يوشيزاوا (Akira Yoshizava) ، استاد اريگامي از ژاپن، رنسانس خودش را شروع كرد. اكنون اوريگامي كاربردهاي مهمي در هنر، علم و صنعت پيدا نموده است.
 هفته نامه ی شهرآرا محله منطقه ۹ مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ گزارشگر سپهری

پدر اوریگامی ایران و نماینده فرهیختگان در شورای اجتماعی محله رضاشهر پیشنهاد می دهد: مشهد، مستعد اولین پارک اوریگامی در جهان

با کمک کاغذ، در زمان کمی یک شکل هندسی جالب درست می کند. با هنرنمایی تا زدن کاغذ، اشکال جالبی می سازد که به آن اوریگامی می گویند.

محسن موسو ی زاده، عکاس، نقاش، محقق، گردشگر، قهرمان سابق جودو، وبلاگ نویس و عضو شورای اجتماعی محله رضاشهر است اما شاید در بین تمام کارهای متنوعی که انجام داده، به خاطر یک کار بسیار مورد توجه باشد؛ معرفی اوریگامی در ایران! شاید بتوان به خاطر تلاش بسیار زیادش در اوریگامی مثل ساخت اولین نرم افزار اوریگامی، برگزاری کلاس و کنفرانس در دانشگاه های مختلف کشور و توجه ویژه ای که نشریات بین المللی اوریگامی به آثار او دارند، او را پدر اوریگامی ایران نامید.

قصه یک زندگی

موسوی می گوید: «من متولد روستا هستم؛ در گوارشک متولد و داخل طبیعت بزرگ شدم. خوشبختانه وضعیت زندگی خانواده ما طوری بود که تمام نیازهایمان را تلاش داشتیم خودمان به صورت مستقیم و طبیعی تولید کنیم و بدست آوریم. همیشه در یک محیط طبیعی و با احترام به طبیعت زندگی می کردیم. خودمان با شاخه درخت و یک قلاب ساده یا با دست ماهی می گرفتیم. حتی اسبا ب بازی هایمان را هم خودمان درست می کردیم؛ با چوب و گل و... این گونه است که خلاقیت در زندگی شکوفا ترمی شود. یاد گرفتیم که در زندگی به خودمان متکی باشیم. » موسوی گذشته ها را به خاطر می آورد و می گوید: «خیلی علاقه داشتم خودم تجربه هر کار ی را داشته باشم؛ نقاشی، ورزش و... معتقد بودم انسان آمادگی انجام کار های زیادی را دارد».

پارکی به نام اوریگامی

یکی ا ز طر حهای جالب موسوی، طرح پارک اوریگامی ا ست. وی در این باره می گوید: «ما نیاز داریم پارک های موضوعی مفرحی مانند پارک آموزش و پارک اوریگامی داشته باشیم. مردم در چنین پارک هایی می توانند ضمن بازدید خودشان، کارهایی را ا نجام دهند و با تفریح و بازی بسیاری از علوم را بیاموزند. چنین پارک هایی ضمن پیشگیری از بسیاری مشکلات، موجب سرگرم شدن وایجاد دلبستگی مردم به علم و هنر می شود. مردم در چنین اماکنی می توانند تولید کننده باشند. » موسوی درباره چیزهایی که می شودبا ا ستفاده ا ز اوریگامی ساخت، می گوید: لوستر منزل، آب نما، آباژور، قاب عکس و وسایل بازی بچه ها را می شود با دانستن اوریگامی، با هزینه کمی در منزل ساخت. اوریگامی کمک می کند حتی خانواده هایی که بضاعت مالی ندارند، بتوانند تفریح کنند، از زندگی لذت ببرند و حتی علم و هنری یاد بگیرند.

اوریگامی؛ مادر هنرها

نماینده فرهیختگان در شورای اجتماعی محله رضاشهر، اوریگامی را مادر همه هنرها می داند و می گوید: اوریگامی هزینه ای ندارد و با استفاده از کاغذهای دور ریختنی هم می شود این کار را انجام داد. از آن مهم تر با ساخت یک عقاب اوریگامی و هرم، می شود چندین درس فیزیک مثل تعادل و مرکز ثقل و... را آموزش داد.
او که اولین نرم افزار اوریگامی را در کشور طراحی کرده ا ست ، در توصیف این هنر می گوید: اوریگامی به آدم کمک می کند تا دیدی سه بعدی داشته باشد.بسیاری ا ز طرح ها ی اوریگامی کار بزرگترین ریاضی دانان دنیاست. هیچ هنری به ا ندازه ی اوریگامی نمی تواند در علم و هنر های مختلف کاربرد و نفوذ داشته باشد و چیزی را نمی توان نام برد که اوریگامی در آن نقش نداشته باشد. در فیزیک، بزرگ ترین تلسکوپ جهان با قوانین اوریگامی ساخته شده است. در صنعت، ایربگ های ماشین ها و چادرهای مسافرتی، ماهواره ها، معماری ساختمان های ویژه و... همه وهمه از قاعده اصلی اوریگامی مبنی بر طراحی جسمی یکپارچه که انعطاف پذیر باشد و باز و بسته شود و بهترین رابطه ی کاربردی و مناسب بین سطح و حجم را داشته باشد، پیروی می کنند.
اوریگامی و تأسیس پارکی برای آن کاری است فرهنگی که موجب جذب گردشگر و سرمایه می شود. اگر ما این پارک را در مشهد راه اندازی کنیم،ا ولین پارک اوریگامی جهان خواهد بود؛ پارکی با جذابیت زیاد اما هزینه کم.

موسوی درباره زمانی که برای چند طرحش گذاشته است، نیز می گوید: جالب است که بدانید به طور مثال طرح عقاب یک هفته زمان برده تا هم چگونگی تازدن آن را بیاموزم و برای ساخت یک سیب کوچک سوای زمان زیاد،ممکن است از پانصد تای مختلف استفاده شود.

ایده های نوی موسوی رکوردهای بسیار جالب و عجیبی دارد که شایدبرخی ا ز آ نها در ایران بی نظیر باشد؛ مثلا بیست رشته ورزشی کار کرده و حتی در برخی از آ نها مثل جودو عناوینی هم به دست آورده ا ست. مدتی سه رشته ورزشی را به طور کاملا هم زمان انجام داده ا ست. خودش می گوید: « بیست رشته ورزشی کار کردم. مدتی کاپیتان تیم ژیمناستیک دبیرستان بودم. بوکس، جودو و دوچرخه سواری را هم کار کردم. همین الان هم بسیاری اوقات با دوچرخه خیلی از مکان ها را می روم. او ایده های مختلفی را ثبت کرده است؛ ایده هایی که بسیاری ا ز آن ها در سطح کشوری یا اجرا گردیده است و یا در دست اجراست؛ از پارک آموزش تا بحث شهروند الکترونیک و طرح ثبت ایده ها و... حتی سازه جالبی را هم در طرح ا ستقبال از بهار چند سال قبل باا ستفاده از علم اوریگامی طراحی کرده بود؛ سازه ای که بر خلاف سازه های دیگر با چنان ایستایی طراحی و اجرا شد که این طرح بدون استفاده از بتن آرمه یا آسیب زندن به سبزه های مکان نسب، در محل مستقر شد و هیچ باد و توفانی نتوانست آن را واژگون کند یا به آن آسیبی بزنند. مقاله ای هم در زمینه اکوتوریسم در ایران نوشته است که منبع درسی برای بسیاری از دانشجویان ا ست. در کنار این ها دستگاهی به نام کامپیوتر صد مکانیکی را اختراع کرده که برای آموزش عملی نزدیک به پنجاه درس ریاضی استفاده می شود. دستگاه دایره مثلثاتی برای آموزش مثلثات پایه هم ابداع دیگر اوست.اجرای طرح نوسان نگار مکانیکی و چند عنوان و مقام در مسابقات و جشنوار ه های عکاسی مثل عاشورائیان و...نیز در پرونده افتخارات او وجود دارد.

گزارشگر ، سپهری خبرنگار شهرآرا


اريگامي چيست؟
( اُري) به معني با انديشه تا دادن و( كامي) به معني كاغذ است.تركيب آنها با يكديگر كلمه اوريگامي را مي سازد. بنابراين اوريگامي هنر و انديشه ي تا دادن كاغذ (يا صفحاتي از جنس پلاستيك ، فلز و مواد ديگر) براي خلق شكل هاي مختلف ، مي باشد.اين شكل ها تعداد زيادي ازحيوانات ، پرندگان ، ماهي ها،وسايل بازي، وسايل دكوري، شكل هاي هندسي و اشكالي در ارتباط با گرافيك ، معماري ، صنعت و ... را شامل مي شوند.اريگامي طيف بسيار گسترده اي از كودكان پيش دبستاني تا اساتيد دانشگاه را در بر مي گيرد.تمام مردم مي توانند از آن لذت برده و با خلق طرحهاي جديد به تاريخ اوريگامي بپيوندند. اوريگامي مدرن، در چند ساله اخير(از سال 1950 ميلادي به بعد) با انتشار كتابهاي آقاي آکیرا يوشيزاوا (Akira Yoshizava) ، استاد اريگامي از ژاپن، رنسانس خودش را شروع كرد. اكنون اوريگامي كاربردهاي مهمي در هنر، علم و صنعت پيدا نموده است


فايده و كاربردهاي اوريگامي Origami

1 - ايجاد ارتباط عاطفيدر يكي از بررسي هاي انجام شده حدود ده خانواده در نظر گرفته شد. به افراد خانواده ها اطلاعات اوليه اوريگامي Origami و ساخت چند شكل ساده آموزش داده شد ، با توجه به رفتار و لغات بكار برده شده درگفتگوي بين اعضاي خانواده در قبل از آموزش و بعد از آن ، مرواده هاي بين اعضاي خانواده خلاق و دوستانه ترشده بود. همين كار با چند گروه دانش آموز و بعد به صورت تك نفره نيز صورت گرفت. ايجاد روابط اجتماعي دوستانه تر و ايجاد علاقه به شكل ساخته شده از طرف سازنده ي آن ، نيز به خوبي قابل مشاهده بود .

2 - تمام انسانها به حل مشكل يا معما علاقه مند هستند،بخصوص انسانهاي اهل علم ،طراحي، مهندسي ، گرافيك ، رياضي ،فيزيك و غيره ،كه عاشق حل مسائل علمي و ذهني مي باشند. دنياي اوريگامي Origami از اين بابت يكي از سرآمد ترين و هيجان انگيزترين علم و هنري است كه بشر به آن دست يافته است.صرف نظر از كارآمدي و كار آيي آن براي بسياري از علوم ، تمرين بسيار خوبي براي ايجاد خلاقيت و ذوق مثبت و سازنده در تمامي افراد از كودكان تا بزرگسالان است.اوريگامي Origami بيش از آنكه يك علم يا يك هنر باشد ، يك نياز براي انساني است كه مي خواهد خلاق و پويا باشد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اوريگامي Origami جزء مهمي از دنياي حال و مخصوصاً آينده ي ما خواهد بود. تا كنون بدلايل مختلف از جمله عدم وجود خلاقيت ها و فرهنگ سازي هاي مناسب و كار آمد، در رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون ، روزنامه ها و غيره ، اطلاع رساني و بستر سازي مناسب در اين زمينه انجام نشده است. مثلاً براي تهيه كنندگان برنامه هاي تلويزيوني ساخت برنامه هاي كم محتوي آسان تر است، تا ساخت برنامه هاي ناب و كارآمدي كه حاصل تحقيق ، مطالعه و استفاده از طرح هاي صاحب نظران باشد. روزنامه هاي ما نيز ترجيح مي دهند و برايشان ساده تر است كه به حوادث روزمره بپردازند تا به علوم و فرهنگ هايي كه توسعه آنها موجب رشد و پويايي جامعه مي گردد. با اين ديد ، هر دو رسانه در جذب ايده و طرح هاي نو و كار آمد ، چندان ابتكار عملي ندارند . بنا بر اين تمام افراد خوش فهم با يد با استفاده از امكانات پيشرفته دنياي ارتباطات ، به پيشرفت جامعه كمك كنند و كم كاري رسانه ها را پر نمايند. بجاي چشم دوختن بدست اين و آن و اينكه مدام بپرسيم ديگران براي ما چه كاري كرده اند خوب است كه گاهي به اين بينديشيم كه ما براي كشور و مردم مان چه كاري انجام داده ايم و مي توانيم انجام دهيم.

3 - رشد نظم و ترتيب بهتر در كارها.

4- افزايش مهارت دست ها
5- هماهنگي انديشه و عمل .

6 - ايجاد علاقه به ساخت شكل ها و مدلهاي اوريگامي Origami  


 و ترجيح دادن آن به انجام بعضي بازي هاي كامپيوتري و ديدن بعضي برنامه هاي تلويزيوني ، و ... تا حد زيادي قابل ثبت و مشاهده بود.اين كارها با امكانات بسيار كمي انجام شد، تحقيقات علمي تر و بهتر دراين زمينه نياز به امكانات بيشتري دارد ، كه فعلا اين امكانات را در اختيار نداريم .

7- ارزان بودن


با توجه به زمينه هاي گسترده شكل هاي اوريگامي Origami ( كاغذوتا ) و ارزان بودن و حتي مجاني بودن ابزار (كه كاغذ است و حتي مي توان از مجلات و روزنامه ها و كاغذهاي باطله نيز استفاده نمود.) مي توان با دسته بندي اين اشكال آنها را در سنين مختلف و در درسهاي مختلف بكار برد. اين درسها مي توانند زندگي حيوانات ، هندسه ، زيست شناسي، دنياي دايناسورها و … باشند.بديهي است تركيب كار اوريگامي Origami با ديگر هنرها و وسايل آموزشي و آزمايشگاهي ، فرآيند آموزشي را متنوع تر، شاد و اثر بخش تر خواهد نمود.

8 - از مزيتهاي بسيار مهم اوريگامي Origami زياد شدن شوق و علاقه به طبيعت و موجودات زنده است .


تاوقتي خود ما يك خرگوش را نساخته ايم پي به اهميت زندگي و حياط او نمي بريم، ولي هنگامي كه براي ساخت آن زحمت زيادي كشيديم از آفريدن كاغذي آن بسيار لذت خواهيم برد و تازه پي مي بريم كه يك حيوان واقعي چه عظمت و حقوقي دارد. دراين صورت نه تنها هرگز راضي به اذيت و آزار آنها نخواهيم شد بلكه بيش از پيش به آنها عشق خواهيم ورزيد . براي اينكه مردم به طبيعت ، به حيوانات و به انسانها عشق بورزند بايد نخست از يك جايي تمرين عشق ورزي را شروع نمايند يكي از مهمترين ، ارزان ترين وساده ترين راه ها ساخت شكل ها توسط اوريگامي Origami يا كاغذ و تا است . بايد كارمهم برنامه ريزان آموزشي ، تدوين برنامه هاي درسي به گونه اي باشد كه در پايان فرآيند هربرنامه آموزشي تغبير رفتار مطلوب درجهت ايجاد خلاقيتهاي بيشتر ، عشق و اميد به زندگي ، كارايي مفيدتر در زمينه درس ارائه شده و … صورت گيرد . يكي از مؤثرترين راه ها ، اجراي برنامه هايي است كه بطور غير مستقيم موجب چنين تغييرات مفيدي در فرگيران شود . آموزش اوريگامي Origami همگام با فلسفه و تاريخچه ي صلح و دوستي آن مي تواند يكي از كارآمدترين روشها براي رسيدن به اهداف ذكر شده باشد . براي نتيجه گيري مطلوبتر بايد به عنوان يك واحد درسي از پيش دبستاني تا انتهاي دانشگاه به گونه مناسبي در محتوي درسها گنجانده شود .

9- مي توان انجمن هاي غير دولتي متفاوتي از دوستاران اوريگامي Origami تشكيل داد و با حمايت هاي دولت، اين هنر را عمومي تر نمود . 
اين انجمنها مي توانند يكي از بهترين مكانها براي گذراندن اوقات فراغت تمام اقشار جامعه از كودكان تا بزرگسالان باشد . اوريگامي Origami تنها علم و هنر مورد نياز بشر نيست، لذا بايد پاسخگوي نياز جامعه به علوم و ديگر هنرها، نيز بود.

10- اوريگامي Origami را مي توان براحتي جايگزين بسياري از اسباب بازي هايي نمود كه نقشي در رشد خلاقيت و كارايي افراد ندارند .

 وقتي بصورت آزمايشي دروس اوريگامي Origami به افراد مختلف تدريس مي شد به وضوح ملاحظه مي گرديد كه افراد كار با اوريگامي Origami را به بسياري از بازي هاي ديگر ترجيح مي دهند.
11- بسياري اوقات انسانها در دنياي تصورات خودشان زندگي مي كنند نه در دنياي واقعي. كار با اوريگامي Origami وموجودات ساخته شده با آن مي تواند دنياي خيال انگيز و آرامي را فراهم كند . انسانها به چنين آرامشي براي مقابله برخي با استرسهاي دنياي واقعي نياز دارند.

12- تمركز حواس ، مديتيشن وذن از ديگر كاربردهاي مفيد و مهم اوريگامي Origami است در اين حالت است كه امكان تلقينهاي مثبت فراهم مي شود و فرصتي بدست مي آيد تا خلاقيت هاي دروني شكوفا شود و قابليتهاي خودشان را آشكار نمايند.

13- كمك به ساخت الگوهاي هنري و صنعتي به دليل قابليت آسان شكل گيري و به عمل در آمدن ايده ها از ديگرمزاياي اوريگامي Origami است.14– اوريگامي بر اساس گسترش صلح ودوستي بين تمام ملتها رواج پيدا نمود.معمولاً كساني كه در زمينه اوريگامي Origami فعاليت ميكنند انسانهاي صلح جويي هستند و اوريگامي Origami نيز به شدت اين حس را تقويت مي كند.

اميد وارم كه در آينده توفيقي حاصل شود تا به صورت كامل تري امتيازات اوريگامي Origami را ارئه نموده و به كمك مردم خوب سراسر دنيا بتوانيم طرح هاي مفيدديگري را نيز ارائه و اجرا نماييم.

15 - - به قول تاكتوشي نوجيما مدرس دانشگاه كيوتو و استاد اوريگامي Origami « تئوري اوريگامي را مي توانيم براي همه چيز استفاده كنيم چونكه همه جا هست.»

او مردم را در حالي تصور ميكند كه در مبلهاي تا شو خود نشسته اند و در هنگام زلزله خانه هاي آنها بجاي فرو ريختن ، فقط مقداري تا مي شوند. نوجيما با استفاده از اصول اوريگامي، در حال كار روي طرح است كه استفاده انرژي در ماهواره ها را بهينه مي سازد.

16 - آچيرو هاگيوارا دانشمند ژاپني، در حال پيدا نمودن راهي است كه قسمت تاشونده اي در خودرو ها ساخته شود تا انرژي تصادف بجاي تخريب در آن قسمتها جذب شود.

17 - رابرت لنگ Robert J. Langكيسه هوايي براي خود رو ها طراح نموده است براحتي در هنگام تصادف باز شده و سرنشين ها را از صدمه ديدن محافظت مي كند.

 
18 - ساختار تلسكوپي معروف كه بزرگترين تلسكوپ فضايي جهان است و بنام چشم شيشه اي هم نام برده مي شود بر اساس اوريگامي طراحي گرديده است.مساحت اين تلسكوپ بيشتر از مساحت يك زمين فوتبال مي باشد.اين تلسكوپ بر اساس نرم افزار «تري ميكر» كه استاد بنام اوريگامي و، پژوهشگر سابق ناسا آقاي رابرت لنگ Robert J. Langآنرا طراحي نموده است با همكاري دانشمندان لابراتوا رلارنس ليورمور در كاليفرنيا ساخته شد.از آن براي طراحي تلسكوپي قابل حمل استفاده كردند كه تلسكوپ مثل يك گل باز مي شود.

19 - ساختمان كتابخانه عمومي شهر سياتل بر اساس اوريگامي Origami ساخته شده است.طراح اين بنا رم كولهاس آلماني و جوشا راموس هستند. يكي از كاربردهاي اوريگامي ساخت بناهاي زيبا و مقاوم در برابر زلزله است.

20 - اوريگامي در ساخت نقشه ها، چادر ها، ظرفهاي غذا و گنبد استاديومها كمك شايان توجهي كرده است.


21 - اوريگامي Origami دنياي رياضيات، مهندسي و علوم و هنرهاي ديگر را دچار تحول كار آمدتري نموده است.


22 - اوریگامی دنیای مد ، از کیف و کفش لباس گرفته تا زیورآلات را نیز دگرگون نموده است.
 

23 - اوریگامی نقش بسیار مفیدی در شاد بودن تدریس رشته های مختلف دارد و کمک زیادی به تغییر رفتار مطلوب آموزشی نموده است.
 
در اینجا شما عقابی را می بینید که از نوک خود بر روی نک هرم در حال تعادل ایستاده است . مثال خوبی برای درس تعادل اجسام در فیزیک.

يافته هاي جديد

اوريگامي فوايد زيادي دارد از جمله ، هماهنگي بين چشم و دست ، مهارت در كارهاي فكري كه نياز به انجام ترتيب و توالي خاص دارد ، مهارت در دقت ، افزايش شكيبايي و صبر ، افزايش مهارتهاي خاص جسماني ، افزايش نتيجه گيري هاي منطقي و رياضي و ...
وقتي مشغول ساخت مدلهاي اوريگامي هستيد چون مجبوريد با هر دو دست كار كنيد ،تمام مغز شما در حال فعاليت است. طبق آخرين تحقيقاتي كه دكتر كاترين شماكوف و يوري شماكوف روي مغز انجام داده اند ، وقتي هر دو دست مشغول انجام كاري هستند ، مغز پالسهاي محرك بيشتري را دريافت مي كند. در نتيجه كرتكسهاي مغز افزايش يافته و شاهد به روز خلاقيتهاي بيشتري، در افرادي كه اوريگامي Origami كار مي كنند ، خواهيم بود.
محسن موسوي زاده

محسن موسوي زاده