Wednesday, October 6, 2010

رازهای موفقیت در زندگی زناشویی _ آنتونی رابینز

رازهای موفقیت در زندگی زناشویی _ آنتونی رابینز

راز موفقیت - آنتوني رابینز
كمتر چیزی است كه در زندگی انسان به اندازه روابط او اھمیت داشته باشد.هیچ موفقیتی انسان را ارضاء نمی كند مگر اینكه آن را با كسی در میان بگذارد.در واقع عالیترین احساس انسان احسا س همبستگی است.در ادامه  6 اصل اساسی را برای موفقیت در زمینه روابط، خصوصاً روابط زناشویی بیان خواهیم كرد. قبل از هر چیز باید ارزشها و قوانین مورد قبول طرف مقابل را بشناسید.هر قدر یكدیگر را دوست بدارید و هر قدر روابط شما صمیمانه باشد اگر مرتباً قوانین یكدیگر را نادیده بگیریرد خواه نا خواه بر خوردهایی بین شما ایجاد خواهد شد.اگر قوانین همسر خود را نمی دانید و یا آنها را فرامو ش كرده اید، آنها را دریابید.اگر مدتها ست كه در این باره با همسر خود گفتگو نكرده اید خوب است برای اطمینان آنها را از یكدیگر بپرسید. عشق و زناشویی محلی برای بخشیدن و خوشبخت كردن طرف مقابل است، نه جایی برای بدست آوردن چیزهایی كه نداریم. در روابط خود با ارزشترین چیزی كه بخشیده اید چیست؟
برای تحكیم مناسبات زناشویی مراقب علائم هشدار دهنده باشید.با تشخیص به موقع و چاره جویی فوری می توانید پیش از آنكه كدورتهای جزئی به اختلافات بزرگی مبدل شوند، آنها را از بین ببرید.آیا در روابط شما علائم هشدار دهنده ای وجود دارد كه لازم باشد به آنها توجه كنید؟ برای اینكه؟ (غول را دركودكی بكشید)امروز چه كارهایی را باید انجام دهید تا اختلاف های شما دامنه پیدا نكند.بسیاری از روابط گسیخته می شوند بی آنكه حتی طرفین، علت آن رابدانند .برای موفقیت در زمینه روابط مهمترین و بهترین راه ان است كه مطالب خود را به روشنی و رو در رو بگویید.اطمینان حاصل كنید كه قوانین یكدیگر را می دانید و به آنها احترام می گذارید.برای اینكه جلو بگو مگو هایی را كه هیچ علت معقولی ندارند و صرفاً برای غلبه بر طرف مقابل ادامه می یابند بگیرید شیوه ای ابداع كنید.از كلمات دگرگون كننده برای جلوگیری از مشاجره استفاده كنید.مثلاً بجای اینكه بگویید(من نمی توانم آن رفتارت را تحمل كنم)بگویید(من ترجیح می دهم این رفتار را داشته باشی).
آیا روابط عاشقانه شما جزو مهمترین اولویتهای زندگی است؟ اگر چنین نباشد مسائل فوری كه هر روز اتفاق می افتد نسبت به آن اولویت پیدا می كنند و در نتیجه میل شما به یكدیگر روز به روز كاهش می یابد.نگذارید روابط صمیمانه شما بصورت رابطه عادتی در آید. شور و هیجان داشته باشید و از اینكه فرد بی همتاییرا در زندگی خود دارید سپاسگزار باشید.
برای اینكه روابط شما با دوام باشد، هر گز قطع رابطه را عنوان نكنید.تنها گفتن جمله (اگر فلان كار را بكنی، می گذارم و می روم)كافی است كه امكان جدایی را بوجود بیاورد.بجای آن هر روز راهی برای بهتر شدن روابط خود بیندیشید.تمام زوجهای موفقی كه می شناسم و روابط آنها رضایتبخش بوده و به مدت طولانی ادامه داشته است برای خود قانونی دارند و آن این است كه هر قدر خشمگین شوند و هر اندازه از طرف مقابل آزرده خاطر باشند، بدون چون و چرا خود را به حفظ روابط پابند می دانند. یكی از بهترین كارهایی كه هر روز می توانید انجام دهید این است كه محاسن طرف مقابل را در ذھن خود مرور كنید.احساس همبستگی فرد را تقویت كنید و مثلاً با گفتن (چگونه این خوشبختی نصیب من شد كه تو وارد زندگی من شدی؟)احسا س عشق و صمیمیت را در خود تازه نگه دارید. بطور مداوم در جستجوی راهها یی  باشید كه طرف مقابل را شگفت زده كنید و مراتب قدردانی خود را به یكدیگر ابراز نمایید.طرف مقابل را ملك طلق خود فرض  نكنید و لحظات زیبایی در زندگی بیافرینید كه روابطتان را بصورت افسانه در آورد. امروز چه خدمتی می توانید به فرد محبوب خود بكنید؟آیا می خواهید كه روابطی رویایی با همسر خود داشته باشید؟ به این چند اصل اساسی توجه كنید.
-1 اوقات خود را صرف وجود ارزشمند یكدیگر كنید و آنچه را كه از نظرهمسرتان مهم است كشف نمایید.بالاترین ارزشهای شما در زمینه روابط كدام است و چه اتفاقی باید بیفتد تا احساس كنید كه آن ارز ش تامین شده است.
-2 بپذیرید كه عاشق بودن مهمتر از حق به جانب بودن است.اگر متوجه شدید كه دارید در مورد اینكه حق به جانب شماست بیش از حد اصرار می كنید، الگوی خود را درھم بشكنید.اگر لازم می دانید سكوت كنید و به مشاجره خاتمه دهید تا به حال عادی بر گردید و راھی برای حل اختلاف پیدا كنید.
 -3 الگویی ابداع كنید و با یكدیگر قرار بگذارید كه در هنگام بروز خشم و مشاجره، برای تغییر حالت از آن استفاده كنید.الگویی عجیب یا مضحك طرح كنید و آن را بصورت شوخی بین خود قرار بگذارید به طوری كه یادآوری آن طرف مقابل را به خنده بیندازید.
-4 با بروز اندك كدورتی موضوع را با ملایمترین لحن با او در میان بگذارید.مثلاً (می دانم كه اشكال از كج فهمی من است اما وقتی فلان كار را می كنی حس می كنم كه عقیده ام نسبت به تو كمی سست شده است).
 -5 برنامه منظمی داشته باشید تا هفته ای یك بار و یا دست كم ماهی دوبار با همسر خود شبهای عاشقانه داشته باشید.برای این منظور از پیش به برنامه ای تفریحی و رویایی فكر كنید.
-6روزی یك بار حتماً همسر خود را ببوسید!!!