Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت دوازدهم : انواع مهمانی ها
قسمت دوازدهم : انواع مهمانی ها
 • مهمانی ها با توجه به شخصیت های دعوت شده و مناسبت ها به شرح زیر می باشند:
1.        رسمی
2.        نیمه رسمی
3.        غیر رسمی
4.        به صورت بوفه ( سلف سرویس)
5.        کوکِتیل
6.        باربکیو
7.        رستوران
8.        مهمانی در کافه قنادی
 • اصولی که باید در مهمانی ها رعایت شود یکسان است ولی چیدن سرویس ها با یکدیگر متفاوتند.

سرویس ها در مهمانی رسمی :


 • دستمال در داخل بشقاب
 • چنگال ها در سمت چپ بشقاب
 • کاردها و قاشق در سمت راست بشقاب
 • نام مهمان برروی کارت نوشته می شود و در بالای بشقاب قرار می گیرد.
 • گیلاس ها برای آب و سایر نوشیدنی ها در جلو و سمت راست قرار می گیرد.
 • به طور کلی تعداد چنگال ها ، کاردها و قاشق ها بستگی به تعداد غذایی دارد که آورده می شود.
 • نحوۀ استفاده قاشق، چنگال ها، کاردها در مهمانی های رسمی :
سمت چپ بشقاب از چپ به راست:
1.        چنگال ماهی
2.        چنگال گوشت
3.        چنگال سالاد
سمت راست بشقاب از راست به چپ:
1.        قاشق سوپ خوری
2.        چاقوی ماهی
3.        چاقوی گوشت
4.        چاقوی سالاد
 • هنگامی که غذا به صورت کُرس (coarse) سرو می شود پس از هر غذا ، قاشق، چنگال وکارد آن را می برند؛ اگر چه استفاده نشده باشد.
 • در مهمانی های رسمی هیچ یک از اقلام روی میز به کس دیگری داده نمی شود (جابه جا) نمی شود، زیرا کلیه وسایل لازم پیش بینی و در دسترس همه گذاشته شده است.

سرویس ها در مهمانی های نیمه رسمی :
 • دستمال در سمت چپ چنگال ها قرار می گیرد
 • تعداد چنگالها، کاردها و قاشق کمتر از مهمانی های رسمی است و معمولاً 2 دست کارد و چنگال گذاشته می شود که نشان دهنده 2 نوع غذا می باشد.
 • تعداد گیلاس های کمتری برای آب و نوشیدنی در نظر گرفته می شود.
 • ممکن است لازم باشد که دیس غذا به نفر بعدی داده شود.
 • تا وقتی که استفاده از چنگال امکان پذیر است باید از به کار بردن قاشق خودداری کرد.
 • در مهمانی ها هنگام غذاخوردن باید سعی شود قاشق یا چنگال تولید صدا نکند.
 • هنگام صحبت کردن در حین غذا نباید چنگال و قاشق را در هوا تکان داد.
 • قبل از چشیدن و خوردن غذا ، مخصوصاً در مهمانی ها از نمک یا فلفل روی غذا نباید خیلی نمکدان را بالا گرفت.
 • قبل از فرو بردن لقمه، نباید قاشق یا چنگال را پراز غذا به حالت انتظار نگه داشت.
 • غذا باید از جلوی بشقاب خورده شود، نه از قسمت وسط یا عقب آن.
 • خیلی تند یا آهسته نخورید، سعی کنید با سایرین هم آهنگ باشید.