Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت دهم : لباس آقایانقسمت دهم : لباس آقایان
 • با توجه به ضرب المثل انگلیسی:

First Impression is the best (last) impression
"اولین تاثیر بهترین(آخرین) تاثیر است.
 • قضاوت و عکس العمل دیگران نسبت به شما بستگی به حفظ ظاهر و نوع لباس و رفتار اولیه شما دارد که اثر آن برای همیشه باقی خواهد ماند.
 • در مهمانی های رسمی ، آقایان در زمستان از لباسهای با رنگ تیره ضخیم و در تابستان از لباسهای تیره نازک استفاده می کنند.
 • کفش باید مشکی و ساده باشد.
 • جوراب باید مشکی با ساق بلند ، تا حدی که هنگام نشستن ساق پایای آقایان دیده نشود.
 • هماهنگی در رنگهای لباس ، کراوات، جوراب و کفش ضروری است. در صورتی که لباس شما تیره باشد ، باید از جوراب سادۀ تیره و کفش مشکی استفاده کنید و نباید با لباس تیره ، جوراب سفید بپوشید.
 • هنگام اتو کردن لباس، آستین کت نباید خط اتو داشته باشد.
 • در پوشیدن پالتو ، ژاکتو... نباید یقه لباس را بالا زد ، بلکه باید یقه پیراهن شما از پشت دیده شود.
 • کت و ژاکت نباید زیاد بلند و یا کوتاه باشند، بلکه باید به اندازه ای باشند که نشیمنگاه را بپوشاند.
 • شلوار باید به اندازه کافی بلند باشد که در موقع ایستادن قوزک پا را بپوشاند و نباید انتهای پارچه شلوار شکاف داشته باشه و یا خیلی گشاد باشد.
 • پالتو باید به اندازه کافی بلند باشد که تا زیر زانو قرار بگیرد.
 • لباس ورزش باید به اندازه کافی بلند باشد که تا زیر زانو قرار گیرد.
 • لباس ورزش باید متناسب با نوع ورزش باشد.به عنوان مثال لباس برای تنیس ، پیراهن سفید ، شورت سفید، جوراب سفید و کفش سقید سبک وزن در نظر گرفته می شود. در هیچ یک از فعالیتهای ورزشی نباید لخت باشید. (به استثنا شنا)
 • برای نگهداری و زیبایی کت ، ژاکت، بارانی و ... باید از چوب لباسی (چوبی) استفاده کرد، زیرا چوب لباسی فلزی ، لباس را از فرم معمولی خارج می کند.
 • لباسهای پشمی نباید آویزان شوند زیرا از فرم خارج می شوند، بلکه باید آن ها را تا کرده و در کشوی لباس قرار داد.
 • لباس و آرایش خانم ها و آقایان باید متناسب با نوع مهمانی و فعالیت های اجتماعی باشد.
 • پیراهن آقا باید سفید باشد.
 • یقه پیراهن آقایان باید به اندازه 4/1 تا 8/1 اینچ از یقه کت بالاتر باشد و همین اندازه سر آستین پیراهن می‌تواند از آستین کت بیرون باشد.
 • برای آقایان پوشیدن پیژامه در خارج از منزل و یا در حضور مهمان ها مناسب نمی باشد.