Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت هجدهم - رستوران

قسمت هجدهم - رستوران

رستوران
 • معمولاً با توجه به تعداد مهمانها، تلفنی میزی رزرو می شود.
 • پس از ورود به رستوران آقا در در آوردن پالتو یا مانتوی خانم کمک می کند و آن را به رختکن تحویل می دهد.
 • بعد از ورودبه رستوران ، گارسون برای هدایت شما به میز غذا در جلو حرکت کرده و سپس خانم و بعد آقا حرکت می کند. آقا باید در نشستن خانم در جابجایی صندلی کمک می کند و گاهی این عمل توسط گارسون انجام میشود.
 • در صورت کوچک بودن میز ، خانم و آقا روبروی هم می نشینند ، در صورتیکه میز بزرگ باشد، پهلوی یکدیگر می نشینند.
 • در رستوران خانم کیف و دستکش یا بسته ای که همراه دارد روی میز نمی گذارد ، بلکه باید از صندلی اضافی موجود استفاده کند.
 • برای سفارش غذا در رستوران باید از عبارت آقای گارسون یا خانم گارسون استفاده کرد و نباید کلمات پسر/دختر را به کار برد.
 • گارسون هنگام آوردن غذا ابتدا برای خانم سرو می کند.
 • در صورتی که به نظر شما قاشق ، چنگال و کارد تمیز نبود ، نباید با دستمال روی میز آن ها را تمیز کرد ، بلکه باید از گارسون بخواهید که آنها را تعویض کند.
 • در رستوران می توان مرغ را با دست خورد.
 • در رستوران و یا در مهمانی های غیر رسمی که بعضی از غذا ها با دست خورده می شوند در خاتمه غذا یک کاسه کوچک آب گرم با یک برش لیمو ترش داخل آن با دستمال اضافی آورده می شود تا هر کس انگشتان خود را بشوید. ضمناً باید توجه داشت که هر دو دست با هم شسته نمی شود ، فقط انگشتان را در داخل کاسه کوچک شستشو می دهند.
 • پس از صرف غذا در رستوران شایسته است که بعد از مدت کوتاهی رستوران را ترک کرد.
 • در رستوران اگر قاشق ، چنگال ، کارد روی میز افتاد نباید آن را برداشت، این کار توسط پیشخدمت انجام می شود.
 • اگر در رستوران مهمان بودید ، سعی نکنید ارزان ترین یا گران ترین غذا را سفارش دهید ، بلکه حالت تعادل را حفظ کنید ، مگر اینکه میزبان خود غذاهای دیگری سفارش دهد.
 • وقتی آقا و خانمی در رستوران نشستند و اگر آقایی آشنا سر میز آمد، آقا از جای خود بلند شده و تعارف می کند ، ولی برخاستن خانم ضرورتی ندارد.
 • در رستوران هنگام برخورد با یک دوست ، یک سلام کوتاه با تکان دادن دست کافی است.
برای احضار پیشخدمت :
 • اگر نزدیک باشد ، او را آهسته صدا می کنیم.
 • اگر دور باشد ، با بلند کردن دست او را متوجه خود می سازیم.
 • از پیشخدمت دیگری می خواهیم که او را سر میز ما بفرستد.
 • زدن قاشق یا چنگال لب بشقاب برای احضار پیشخدمت شایسته نیست.

 • در موقع سفارش غذا ، خانم نظرش را به آقا گفته، آقا دستور غذا را می دهد. در صورتی که تعداد نفرات زیاد باشد ، پیشخدمت می تواند دستور غذا را در هر یک از جمله خانم ها بگیرد.
 • در خاتمه غذا، هنگام ترک رستوران ، ضمن تشکر ، معمولاً پانزده درصد مبلغ صورت حساب به عنوان انعام در داخل بشقاب به گارسون داده میشود. به طور کلی در صورتی که سرویس در صورتحساب منظور شده باشد ، میزان انعام کمتر است و چنانچه از پذیرایی کامل راضی بودید، انعام بیشتری داده می شود.